Science

Hier vind je de wetenschappelijke onderbouwing van onze aanpak en de testen die wij aanbieden.

Onze aanpak

Microbe&Lab en de aan haar geaffilieerde partners doen zelf veel wetenschappelijk onderzoek. Coronalab biedt uitsluitend gecertificeerde CE-IVD testen aan die in een laboratorium worden uitgevoerd. De testen zijn intern en extern zijn gevalideerd op het doelgebruik.

“Short of a vaccine, testing is the only way out of lockdown”, Professor Ara Darzi, Imperial College London and Co-Director of the College’s Institute of Global Health Innovation.

Coronatest-NU

Met deze test willen we kijken of je op dit moment het coronavirus hebt. We gebruiken hiervoor de zogenaamde polymerase chain reaction (PCR) techniek om te onderzoeken of je het coronavirus hebt. Dit is de gouden standaard in de diagnostiek van virussen. Met een keel en/of neusswab halen we wat slijm of vocht uit je keel en/of neus. In het laboratorium isoleren we het genetisch materiaal van dit RNA-virus. Dan kopiëren we dit naar DNA en maken we meerdere kopieën zodat er heel veel van is en een machine dit detecteren. Als er voldoende virus materiaal wordt herkend krijgen we een signaal. Op die manier zien we dan of iemand besmet is met het virus.

Microbe&Lab is door het RIVM gevalideerd om deze PCR test te doen. Dit betekent dat het RIVM onze testresultaten kwalitatief als goed heeft beoordeeld en we ook de door hun aangeven opzet van testen gebruiken.

Coronatest-GEHAD

Met deze (bloed) test willen we zien of je (IgG) antistoffen hebt tegen SARS-CoV-2. De test is geschikt en betrouwbaar gebleken voor mensen die minimaal 14 dagen geleden symptomen hebben gehad die passen bij SARS-CoV-2. Het kan ook zijn dat je een expositie risico hebt gehad omdat je bijvoorbeeld met iemand in contact bent geweest die het virus had. Aan de hand van de vragenlijst bij ‘onze testen’ selecteren we de juiste doelgroep voor onze test.

Wij gebruiken op dit moment een gevalideerde ELISA-test. Deze test laat in meerdere interne- en externe evaluaties een goede betrouwbaarheid zien (zie referenties). Ook de bloedbank Sanquin gebruikt een ELISA-test voor het aantonen van SARS-CoV-2 antistoffen. De betrouwbaarheid komt overeen met wat experts verwachten van een antistoffentest.

Betrouwbaarheid

Een test heeft twee belangrijke eigenschappen: de specificiteit en sensitiviteit. Een hele hoge specificiteit is cruciaal voor de toepassing voor onze antistoffentest. De test moet zo weinig mogelijk fout-positieve resultaten geven. Een fout-positieve uitslag zou namelijk betekenen dat iemand denkt dat hij of zij de ziekte heeft gehad terwijl dat werkelijk niet zo is. Dit zou dus schijnveiligheid geven. Verder wil je een zo hoog mogelijke sensitiviteit hebben zodat de test de mensen die SARS-CoV-2 hebben gehad ook daadwerkelijk als ‘positief’ aanwijst. Onze ELISA testen hebben een sensitiviteit en specificiteit tussen de 96-100% voor de detectie van antistoffen tegen SARS-CoV-2 in onze doelgroep. Alle positieve uitslagen worden met een onafhankelijke ELISA geconfirmeerd, hetgeen door experts in het veld alsmede de fabrikant wordt geadviseerd in haar richtlijnen. We gebruiken verder een online vragenlijst om de mensen met klachten te adviseren om te testen. Hierdoor hebben we ook een hoge prevalentie (22% in laatste data) waardoor de betrouwbaarheid van de test verder wordt verhoogd.

Wat doen we verder?

Coronalab evalueert veel coronatesten en nieuwe testmethoden. Dit is een complexe taak omdat iedere toepassing zijn eigen set van criteria kent. In studieverband worden verschillende testen geëvalueerd. Dit doen we omdat we meer willen weten over de betrouwbaarheid van nieuwe testen bij verschillende doelgroepen (bv verschillen in mate van symptomen en prevalenties). We zien bijvoorbeeld dat deze IgG antistoffen ook ontstaan bij asymptomatische infecties (Long, et. al., Nature Medicine 2020), maar we onderzoeken nog wat momenteel de betrouwbaarheid is van de ELISA-test in deze asymptomatische doelgroep. 

Met dit onderzoek willen we tevens een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe testen. We werken hiervoor samen met verschillende laboratoria in binnen- en buitenland en we kijken naar andere initiatieven zoals FIND. Ons eigen data willen wij ook delen met het RIVM. 

Een goede samenvatting van de verschillende testen vind je hier: https://www.ntvg.nl/artikelen/klinische-betekenis-van-laboratoriumtesten-sars-cov-2/volledig 

 Update: 09-06-2020.

Referenties: